Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości w Dąbrowie

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-18
Godzina: 15:15
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Dąbrowie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 1 850,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1470/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 października 2017 r. o godz. 15:15

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Kłaj, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 392 o powierzchni 0,56 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni 188,15 m2 (budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony) oraz budynkiem garażu o powierzchni 32,7 m2, działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony południowej, faktyczny dojazd do działki odbywa się od strony północnej przez działkę ewidencyjną nr 388/2),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 388/3 o powierzchni 0,16 ha (działka charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku północno-wschodnim, dostęp do drogi od strony północnej),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 388/2 o powierzchni 0,030 ha (działka charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku północno-zachodnim, dostęp do drogi publicznej od strony północnej, działka na części obszaru posiada nawierzchnię asfaltową), posiadającej założoną księgę wieczystą
w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00016433/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- zabudowana działka ewidencyjna nr 392 oszacowana jest na kwotę: 495 722,00 zł

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 388/3 oszacowana jest na kwotę: 67 856,00 zł

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 388/2 oszacowana jest na kwotę: 2 445,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:

- cena wywoławcza za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 392 wynosi: 371 800,00 zł

- cena wywoławcza za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 388/3 wynosi: 50 900,00 zł

- cena wywoławcza za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 388/2 wynosi: 1 850,00 zł.

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

- za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 392 wadium wynosi: 49 600,00 zł

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 388/3 wadium wynosi: 6 800,00 zł

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 388/2 wadium wynosi: 250,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym
w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dąbrowa
Wojewodztwo: małopolskie